Главная / Услуги / POS-терминалы таргового эквайринга
POS-терминалы таргового эквайринга

Հ/Հ

Հասցե

Նշումներ

ք. Երևան 

1.

ք. Երևան, Վարդանանց 5

«Արմենիա Թրավլ+Մ» ՍՊԸ

2.

ք. Երևան, Մաշտոցի 34/1

«Զարենազհադ», Շահ-Սավար Մոսեն, Պիցերիա

3.

ք. Երևան, Նալբանդյան 48

Գլխամաս

4.

ք. Երևան, Րաֆֆու 23/3

«Մեր տունը» ռեստորան

5.

ք. Երևան, Նալբանդյան 48

Գլխամաս

6.

ք. Երևան, Չեխովի փող. 38

«Ֆորտունա Ֆարմ» ՍՊԸ, դեղատուն

7.

ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 15ա

«Վայսկոմ» ՍՊԸ, կարաոկե ակումբ

8.

ք. Երևան, Նար Դոս 34/2

«Մելանտես» ՍՊԸ

9.

ք. Երևան, Իսահակյան 18

Նոտար Հասմիկ Հարությունյան

10.

ք. Երևան, Մոսկավյան 31-169

«Զենքի աշխարհ» ՍՊԸ

11.

ք. Երևան, Տերյան 83

Նոտար Մարինե Մանուկյան

12.

ք. Երևան, Աբովյան 9

«Էլիտ Սպորտ» ՍՊԸ

13.

ք. Երևան, Արշակունյաց 61

«Գրանդ Սպորտ» ՍՊԸ

14.

ք. Երևան, Նալբանդյան 50

«Շադոյան» ՍՊԸ վարսավիրանոց

15.

ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 33

«Ք.Ա.Ն.Զ.» ՍՊԸ

16.

ք. Երևան, Նալբանդյան 48

Գլխամաս

17.

ք. Երևան, Նալբանդյան 48

Գլխամաս

18.

ք. Երևան, Նալբանդյան 48

Գլխամաս

19.

ք. Երևան, Նալբանդյան 48

Գլխամաս

20.

ք. Երևան, Թումանյան 10

«Արմանիում» ՍՊԸ

21.

ք. Երևան, Շահամիրյանների 22

«Գրանդ Տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ

22.

ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 21ա

«Նոյան Տուր» ՍՊԸ

23.

ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 91

«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ

24.

ք. Երևան, Վարդանանց 2նրբ.

«Արմանե երկիր» ՍՊԸ, Տուրիզմ

25.

ք. Երևան, Զաքյան 4

«Դեվիդ Տուր» ՍՊԸ, Տուրիզմ

26.

ք. Երևան, Մյասնիկյան 32

«ՓԻՐԶԵ» ՍՊԸ

28.

ք. Երևան, Թումանյան 35/1

«Մոսսի» ՍՊԸ, Հագուստի խանութ

29.

ք. Երևան, Կիևյան 11

«Կիևյան» մ/ճ

30.

ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 6 տար 12

ROY ROBSON

32.

ք. Երևան, Լենինգրադյան 23

«Վալեմ» ՍՊԸ

33.

ք. Երևան, Մաշտոցի 20

«Կենտրոն» մ/ճ

34.

ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 26/7

«Խաղալ IQ» ՍՊԸ

35.

ք. Երևան, Վարդանանց 15/27,8

Ա/Ձ Արման Սահակյան

36.

ք. Երևան, Մաիկոնյանց 60

«Ասպար-Արմս» ՍՊԸ, Զենքի խանութ

37.

ք. Երևան, Էրեբունի 18

«Արցախ» մ/ճ

38.

ք. Երևան, Նորագավիթ 1 փողոց, 96/1

«Ա.Ր.Գ.Ա.Տ.» ՍՊԸ

39.

ք. Երևան, Մոսկավյան 33

«Բլյու Ֆլայ» ՍՊԸ

40.

ք. Երևան, Տերյան 105/1

«Լազիո»

41.

ք. Երևան, Բաբաջանյան 21

«Սուրբ Աստվածածին ծննդատուն» ՍՊԸ

42.

ք. Երևան, Լենինգրադյան 1/6

«Հավանա»

43.

ք. Երևան, Վաղարշյան 13/5 N8

«Սիտադել» ՍՊԸ

44.

ք. Երևան, Կոմիտաս 27/30

Ա/Ձ Նալբանդյան Հագոպ Ռ.Ն.

45.

ք. Երևան, Արշակունյաց 9/5

CLIMATECHNIK LLC

46.

ք. Երևան, Վարդանանց 2-6/9

Ա/Ձ Նելլի Մելիքսեթյան (YAN)

47.

ք. Երևան, Սարկավագի 72/9

«Քանաքեռ» մ/ճ

48.

ք. Երևան, Ե. Քոչար 6

«ԱԼԵՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

49.

ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3

«STENDERS»

50.

ք. Երևան, Արմենակյան 121/6

«Նաիրի» հյուրանոց

51.

ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պող, 21ա, 47տ.

«LM CRUISES and TOURS»

52.

ք. Երևան, Ա. Սարգսյան

«Մալաթիա» մ/ճ

53.

ք. Երևան, Կասյան 5

«TOSP MELAVICA»

54.

ք. Երևան, Տերյան 59/33

«TOSP LA MIRAGE»

55.

ք. Երևան, Թբիլիսյան 1/2

«HONDA»

56.

ք. Երևան, Հերացի 5/1

«Դատաբժշկական գիտագոր կենտրոն»

57.

ք. Երևան, Մյասնիկյան 40/1

ARMAVO LLC

58.

ք. Երևան, Տերյան 62

GO TRAVEL

59.

ք. Երևան, Խանջյան 615/4

«Ֆրսթ Կաֆե»

60.

ք. Երևան, Կորյունի 13

BOUTIQUE MOBILE

61.

ք. Երևան, Արտաշատի խճուղի 15/1

«Նորագավիթ» մ/ճ

62.

ք. Երևան, Աբովյան 36/1

«Ռոսսինի» հագուստի խանութ

63.

ք. Երևան, Սարյան 26/3

KID SPACE 2

64.

ք. Երևան, Թումանյան 32,35

«ՎՈՖԼ ՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ

65.

ք. Երևան, Տերյան 59շ. 5/1

«LOVE REPUBLIQ»

66.

ք. Երևան, Մաշտոցի 50/8

NANI ZANI

67.

ք. Երևան, Պարոնյան 22-39

«Իտալ Կազա» ՍՊԸ

68.

ք. Երևան, Արշակունյաց 27/21

«Արշակունի» մ/ճ

69.

ք. Երևան, Քեռու փողոց 35, 156

«Արամիս» խանութ

70.

ք. Երևան, Արշակունյաց 34/3

Yerevan Mall, «Բեներիկ» ՍՊԸ, BASIC SHOES

71.

ք. Երևան, Պարոնյան 28/1

«Ա.Ր.Գ.Ա.Տ.» ՍՊԸ

72.

ք. Երևան, Ծ. Իսակովի 10

«Արարատյան» մ/ճ

73.

ք. Երևան, Ավանեսովի 8/3շ, թիվ 47

«Էրեբունի» մ/ճ

74.

ք. Երևան, Նալբանդյան 3, 1/1

IMALL

75.

ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա

Roly Cinema

76.

ք. Երևան, Գրիբոյեդովի 5/1

«ROLY» սրճարան

77.

ք. Երևան, Մատոցի 42/13

«TODO»

78.

ք. Երևան, Կոմիտաս 63

SYUZI

79.

ք. Երևան, Եր. Քոչար 24/1

«Խորենացի» մ/ճ

80.

ք. Երևան, Բաշինջաղյան 188/8

«Ա.Գ.Ա.Տ.» ՍՊԸ

81.

ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 50/1

«Ռիլեքս Նեյրոն»

82.

ք. Երևան, Սիլիկյան թաղ. 5-րդ փ, 58 տ.

LATAR

83.

ք. Երևան, Սարյան 26/3

KID SPACE

84.

ք. Երևան, Արամի 42

«Hotel House»

85.

ք. Երևան, Րաֆֆու փ, 77շ, շին 60

«Սեբաստիա» մ/ճ

86.

ք. Երևան, Հանրապետության 59

«Բեներիկ» ՍՊԸ

87.

ք. Երևան, Զ. Սարկավագի 68/4

«Ա.Գ.Ա.Տ.» ՍՊԸ

88.

ք. Երևան, Կոմիտաս 61

«Կոմիտաս» մ/ճ

89.

ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի 3, տար. 1

«Hrair Gallery»

90.

ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 11, 10 բն

BOYAJYAN DENTAL CLINIC

91.

ք. Երևան, Սիլիկյան թաղ. 5-րդ փ, 58 տ.

LATAR

92.

ք. Երևան, Թումանյան 27/2

Berliner

93.

ք. Երևան, Աբովյան 35/2

«Բեներիկ» ՍՊԸ

94.

ք. Երևան, Մաշտոցի 20

«Կենտրոն» մ/ճ

95.

ք. Երևան, Զ. Սարկավագի 68/4, 2-րդ հարկ

«Ա.Գ.Ա.Տ.» ՍՊԸ

96.

ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 31/36

«Շենգավիթ» մ/ճ

97.

ք. Երևան, Չարենցի 9, տար. 3

«Սիթի Թրեվլ»

98.

ք. Երևան, Վարդանանց 103/2

«Թոփ Տեխ» ՍՊԸ

99.

ք. Երևան, Նորք, Արմենակյան 13

Նորք Մարաշ ԲԿ

100.

ք. Երևան, Թումանյան 32/36

Թումանյանի Շաուրմա

101.

ք. Երևան, Կոնիտաս 50/50

Թումանյանի Շաուրմա

102.

ք. Երևան, Արշակունյաց 34/3

Թումանյանի Շաուրմա, Yeravan Mall

103.

ք. Երևան, Ավան, Ծարավ Աղբյուրի 55/6, 132շ.

VICTORIA

104.

ք. Երևան, Նալբանդյան 50

Էլիտ-Վոյաժ

105.

ք. Երևան, Նոր Արեշ 22, 63/1

Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն

106.

ք. Երևան, Ադոնցի 17

ՇՈԿՈԼԱԴ ՄԱՐԿԵՏ

107.

ք. Երևան, Ալ. Մանուկյան 4/4

ՖԼԱԳՄԱՆ

108.

ք. Երևան, Արշակունյաց փ. շ. 16բն. 25

ՋԱՍՈՒՏԱ

109.

ք. Երևան, Քաջազնունու 3շ բն 34

ԳՈԲԵԼԵՆ ԴԵԿՈՐ

110.

Երևան-Աբովյան խճուղի 5

«Փարավոն» ռեստորան

Մարզեր

Արարատի մարզ

1.

ք. Արարատ, Շահումյան 31

«Արարատ» մ/ճ

2.

ք. Մասիս, Հանրապետության 5/1

«Մասիս» մ/ճ

3.

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23փ. 107

«Արտաշատ» մ/ճ

Արմավիրի մարզ

1.

ք. Արմավիր, Հանրապետության 6

«Արմավիր» մ/ճ

Գեղարքունիքի մարզ

1.

ք. Ճամբարակ, Գ. Նժդեհի 122

«Ասպետ և ընկերներ» ՍՊԸ, խանութ

2.

ք. Վարդենիս, Երիտասարդության 11

ՀՐԱՇՔ

3.

ք. Սևան, Սայաթ-Նովա 13/14

«Սևան» մ/ճ

4.

ք. Գավառ, Սայադյան փ. 96 տ.

ADAS

5.

ք. Գավառ, Բունիաթյան 18/1

«Գավառ» մ/ճ

6.

ք. Վարդենիս, Անդիրասյան 1

A GROUP

7.

ք. Սևան, Նաիրյան 147/10

«Իմ Դավո»

8.

ք. Մարտունի, Պռոշյան 2/17, 2/18

«Ալաշկերտ» մ/ճ

Լոռու մարզ

1.

ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 44

«Վանաձոր» մ/ճ

Կոտայքի մարզ

1.

Աբովյան խճուղի 5

«Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Շանգրի լա

2.

ք. Ծաղկաձոր, Տանձաղբյուր 34/1

«Սենատոր կազինո» ՍՊԸ

3.

ք. Ծաղկաձոր, Օլիմպիական 8

«Մուլտի Ռեստ»

4.

ք. Նոր Հաճըն, Շահումյան 2/7

Ա/Ձ Դավիթ Մկրտչյան

5.

գ. Արզական, Անտառային 41

Cristal Resort

6.

գ. Բալահովիտ

«ՕՋԱԽ»

7.

ք. Աբովյան, Ռոսիայի 1/20

«Աբովյան» մ/ճ

8.

ք. Ծաղկաձոր, Սարալանջի 2

Parizyan

9.

գ. Ձորաղբյուր, Ազատության 13նրբ, 8/1

ՋԱՄԲՈ

Շիրակի մարզ

1.

ք. Գյումրի, Անկախության 8

«Գյումրի» մ/ճ

2.

ք. Արթիկ, գ. Պեմզաշեն

«ՎԵՎ»

3.

ք. Արթիկ, Բաղրամյան 14/10

«Արթիկ» մ/ճ

4.

ք. Արթիկ, Տուֆագործների 39Ա

Ա/Ձ Երիցյան Ազատուհի

5.

ք. Արթիկ, Շահումյան

Ույուտ-ՍԵՆԹՐ

6.

ք. Արթիկ, Բաղրամյան 15

LYUX

7.

ք. Արթիկ, Աբովյան

«Ջին»

8.

ք. Գյումրի, Պ. Սևակի 13

«Անի» մ/ճ

9.

ք. Արթիկ, Անկախության 42/1

SELEN

10.

ք. Թալին, Գետափնյա փողոց, թիվ 2/15

«Դիլիջան» մ/ճ

Սյունիքի մարզ

1.

ք. Կապան, Դեմիրճյան հրապարակ 2

«Մի ընդ Մաքս» ՍՊԸ, տնտեսական խանութ

2.

ք. Կապան, Գարեգին Նժդեհի 14/11

«Կապմատ» ՍՊԸ

3.

ք. Ագարակ, Գարեգին Նժդեհի 76

«Ագարակ» մ/ճ

4.

ք. Կապան, Գործարանային 3/2/1-2

«Շահր Ինվեստ» ՍՊԸ

5.

ք. Քաջարան,  Լեռնագործների 15

 «Քաջարան» մ/ճ

Տավուշի մարզ

1.

ք. Դիլիջան, Գետափնյա փող, թիվ 2/15

«Դիլիջան» մ/ճ

2.

 ք. Դիլիջան, Գետափնյա 44

DILFLATRON

Արագածոտնի մարզ

1.

ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 16

«Աշտարակ» մ/ճ

ԼՂՀ

1.

ք. Ստեփանակերտ, Սասունցի դավիթ փող.

«Ռոսիա» ռեստորան

2.

ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 18

«Chanel» հագուստի խանութ

3.

ք. Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20/4

«Ալյուս Գրուպ» ՓԲԸ, Արմենիա հյուրանոց

4.

ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 10

«Զբոսաշրջային կենտրոն» ՓԲԸ, Park Hotel Arcakd

5.

ք. Ստեփանակերտ, Մ. Մաշտոցի 2

«Էլիտ մսամթերք»

6.

ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյանի փ. թիվ 25/4

 Ստեփանակերտ» մ/ճ

7.

ք. Մարտունի, Ազատամարտիկների փողոց

«Մարտունի» մ/ճ

8.

ք. Մարտակերտ, Ազատամարտիկների 124/2

«Մարտակերտ» մ/ճ

9.

ք. Ստեփանակերտ, Ս. Դավթի փող. 15

«Խաչեն» մ/ճ

10.

ք. Հադրութ, Գ . Նժդեհի 3 Բ

«Հադրութ» մ/ճ

11.

ք. Ասկերան, Շահումյան 3

«Ասկերան» մ/ճ

12.

ք. Շուշի, Ղազանչեցոնց 29

«ԱՎԱՆ» ՓԲԸ

13.

ք. Շուշի, Ն. Դուման 2

«Շուշի» ՓԲԸ

14.

ք. Ստեփանակերտ, Իսակովի 3/22

ՖՈՐՍԱԺ

Информация обновлена 17.10.2022, 16:42

В случае разночтений между текстами на русском и английском языках, следует руководствоваться армянской версией текста.
ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" не несет ответственности за достоверность информации и содержание рекламных материалов, ставших Вам доступными через ссылки на нашем веб-сайте, а также за возможные последствия использования информации, размещенной на этих сайтах третьими лицами.
ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" не несет ответственности также за достоверность содержания информации об условиях и тарифах на предоставляемые Банком услуги, на которые сделаны ссылки на веб-сайтах третьих лиц.

Адрес официальной страницы ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" в Фейсбуке: https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
Адрес официальной страницы ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" в Инстаграме: https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Банк контролируется Центральным банком РА

Вернутсья на новый сайт