Գլխավոր / Կարգավորում
Կարգավորում

Բանկի գործունեությունը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ցանկ

    

1.   "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենք

2.   "Բաժնետիրական ընկերություների մասին" ՀՀ օրենք

3.   "Արժեթղթերի շուկայի մասին" ՀՀ օրենք

4.   "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքը

5.   "Բանկային ավանդների ներգրավման մասին" ՀՀ օրենք

6.   "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ՀՀ օրենք

7.   "Ֆիզակական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին" ՀՀ օրենք

8.   "Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին" ՀՀ օրենք

9.   "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենք

10.  "Բանկային գաղտնիքի մասին" ՀՀ օրենք

11.  "Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահշվարկային կազմակերպությունների մասին" ՀՀ օրենք

12.  "Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին" ՀՀ օրենք

13.  "ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի` վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը", ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 29.03.2005թ. թիվ 142-Ն որոշում

14.  "Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները" կանոնակարգ 4-ը հաստատելու մասին ՀՀ Կենտրոնական Բանկի խորհրդի 16.04.2013թ. թիվ 102-Ն որոշում

15.  "Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորում ", " բանկերի մասնաճյուղերի ներկայացուցչությունների գրանցումը ", " բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը " կանոնակարգ 1 - ը հաստատելու մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12- ի թիվ 145- Ն որոշում 

16.  "Բանկերի գործունեության կարգավորումը , բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները " կանոնակարգ  2 - ը հաստատելու մասին ՀՀ կենտրոնական բանկի  խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9- ի թիվ 39- Ն որոշում 

17.   ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք:

 

Նորմատիվ-իրավական այլ ակտեր

1. "Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը" կանոնակարգ 8/03

2. "Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ" կանոնակարգ 8/04 

3.  "Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոններ" կանոնակարգ 8/05

3.1 "Ծանուցում քաղվածքների վերաբերյալ"

 

 

Վերոնշյալ օրենքները և կանոնակարգերը կարող եք գտնել հետևյալ կայքում` www.arlis.am 

 

***

Իրավական ծանուցում.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության արժանահավատության և դրա օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:Վոլֆսբերգյան խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների հուսալիության գնահատման հարցաթերթիկ (հասանելի է անգլերենով)

 

Թարմացված է` 10.01.2023, 14:51

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

Վերադառնալ նոր կայք