Գլխավոր / Ծառայություններ
Ծառայություններ
Հաշիվների բացում և սպասարկում
" ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ " ՓԲԸ-ում իրավաբանական անձիք կարող են բացել դրամային և արտարժութային հաշիվներ:
Ավանդներ
Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդների պայմանները և տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով :
Անհատական պահատեղեր
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ տրամադրում է անհատական բանկային պահատեղեր թանկարժեք իրերի , փաստաթղթերի, կանխիկ դրամի և այլ արժեքների պահպանման համար:
Վարկավորում
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ կողմից տրամադրվում են վարկեր իրավաբանական անձանց (ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ):
Օվերդրաֆտներ
Օվերդրաֆտը տրամադրվում է բիզնես քարտով...
Ֆակտորինգ
“ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ում գործում են ֆակտորինգի հետևյալ տեսակները. ·Առանց ռեգրեսի ֆակտորինգ ·Ռեգրեսով ֆակտորինգ ·Նախամատակարարման ֆակտորինգ
Աշխատավարձային նախագծեր
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ կողմից իրականացվող աշխատավարձային նախագծեր
Փոխանցումներ
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներհանրապետական դրամական փոխանցումները կատարում է հիմնականում ՀՀ կենտրոնական բանկում բացված դրամային թղթակցային հաշվի միջոցով:
Հեռահար սպասարկում
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է հեռահար սպասարկման մի քանի տարբերակ
Գործարքներ արժեթղթերով
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ միջնորդությամբ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ կողմից մատուցվող ռեեստրավարման և պահառության ծառայություններ
Բանկային երաշխիքներ
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ տրամադրում է երաշխիքներ ՀՀ դրամով և արտարժույթով: Երաշխիքները տրամադրվում են` * մրցույթի մասնակցության համար, * կանխավճարի ստացման համար, * աշխատանքների կատարման համար, * այլ երաշխիքներ
Էսքրոու հաշիվներ
Հայբիզնեսբանկը առաջարկում է Ձեր գումարների երաշխավորված պահպանում և վճարում:
Առեվտրային էկվայրինգ
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ն հնարավորություն է ընձեռում ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում գործող ընկերություններին ` իրենց սպասարկման կետերում ընդունել անկանխիկ վճարումներ քարտերով:
Բիզնես քարտեր
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ն հանդիսանալով MasterCard Worldwide և Visa International վճարային համակարգերի անդամ` իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին առաջարկում է MasterCard Business և Visa Business պլաստիկ քարտեր:
Փաստաթղթային ակրեդիտիվ
Անկախ նրանից Դուք ներմուծող եք, թե արտահանող ակրեդիտիվը կօգնի Ձեզ խուսափել միջազգային առևտրի ռիսկերից:
Ինկասո
Ինկասոն հանդիսանոմ է վճարումների ստացման և պարտքերի մարման արագ, պարզ և արդյունավետ գործիք:
Դրամարկղային գործառնություններ
* Արտարժույթի առք/վաճառք * Դրամական միջոցների կանխիկ մուտք/ելք, * Հնամաշ թղթադրամների փոխանակում,
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ
“ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ Մետաղական հաշիվների ծառայության մատուցման պայմանները.
Ապահովագրություն
Հիմնվելով արժևորման և հոգատարության սկզբունքի վրա` “Հայբիզնեսբանկ” ՓԲԸ – ն համագործակցում է ապահովագրական ընկերությունների հետ:
Սակագներ
"ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագներ
Թարմացված է` 04.01.2024, 12:23

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

Վերադառնալ նոր կայք