Ավանդներ

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ   առաջարկում է հետևյալ ավանդատեսակները

  Ֆիզիկական անձանց ժամկետային և ցպահանջ ավանդներ  

 

       ՄԱՆԿԻԿ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 10-11-2021

       ՄԱՆԿԻԿ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 03-12-2021

       ՄԱՆԿԻԿ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 17-03-2022

       ՄԱՆԿԻԿ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 03-06-2022

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 22-02-2021

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 14-06-2021

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 03-08-2021

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 20-08-2021

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 20-08-2021

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 10-11-2021

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 03-12-2021

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 16-02-2022

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 17-05-2022

       ՇԱՀԱՎԵՏ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 03-06-2022

       ՊՐԵՄԻՈՒՄ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 17-05-2022

       ՊՐԵՄԻՈՒՄ ժամկետային ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր 03-06-2022

 

* Այն դեպքերում , երբ ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ժամկետային ավանդի գումարը կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո վերադարձնել այլ պայմաններով ներդրված ավանդի գումարը , պայմանագիրը երկարաձգված է համարվում ցպահանջ ավանդի պայմաններով , եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով :

*     Բանկային ավանդի պայմանագրով որոշված այն ավանդի համար տոկոսների չափը , որը քաղաքացին ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով :

 

   ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

"Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն, ՀՀ տարածքում գործող բանկերում ֆիզիկական անձանց (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի) բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: 
Երաշխավորվում են ավանդատուի ինչպես դրամային, այնպես էլ արտարժութային ավանդները: Օրենքով սահմանված են երաշխավորված ավանդների հետևյալ չափերը. 
• եթե ավանդատուն բանկում ունի միայն դրամային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը տասնվեց միլիոն հայկական դրամ է.
• եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն արտարժութային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը յոթ միլիոն հայկական դրամ է.
• եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային եւ արտարժութային բանկային ավանդներ, եւ դրամային բանկային ավանդի գումարը 7 միլիոն հայկական դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը` մինչեւ տասնվեց միլիոն հայկական դրամով.
• եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային եւ արտարժութային բանկային ավանդներ, եւ նրա դրամային բանկային ավանդի գումարը պակաս է յոթ միլիոն հայկական դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդն ամբողջությամբ եւ արտարժութային բանկային ավանդը` յոթ միլիոն դրամի եւ հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:  
Ավանդատուի նույն բանկում ունեցած բոլոր դրամային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ և ավանդատուի նույն բանկում ունեցած բոլոր արտարժութային ավանդները համարվում են մեկ ավանդ: 

                                                                                                                                


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ
    
Profitable-Dram-ARM-13122023.pdf    
Profitable-EURO-ARM-13122023.pdf    
Profitable-RUB-ARM-13122023.pdf    
Profitable-USD-ARM-13122023.pdf    
Term-deposit-Child-ARM-13122023.pdf    
Time-deposit-Savings-ARM-13122023.pdfԹարմացված է` 13.12.2023, 12:06

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

Վերադառնալ նոր կայք