Գլխավոր / Ծառայություններ / Գործարքներ արժեթղթերով
Գործարքներ արժեթղթերով

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  արժեկտրոնային պարտատոմսերի ազդագիր


***

 

 

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  միջնորդությամբ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ կողմից մատուցվող ռեեստրավարման և պահառության ծառայություններ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն 11.07.2013թ.-ին անդամակցել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգին Հաշվի Օպերատորի կարգավիճակով: Համակարգը ներդրվել է բաժնետիրական ընկերությունների արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրավարման և պահառության ընթացքում մատուցվող ծառայությունների որակը բարեփոխելու և միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով:

Որպես Հաշվի Օպերատոր Բանկը միջնորդավորում է Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող հետևյալ ծառայությունները.

 Արժեթղթերի պահառության հետ կապված ծառայություններ.

 • Արժեթղթերի հաշվի բացում, փոփոխություն, պահպանում և փակում,
 • Արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված գործառնություններ,
 • Արժեթղթերի գրավադրում և գրավադրման դադարեցում,
 • Արժեթղթերի  և արժեթղթերի հաշիվների սառեցում և սառեցման դադարեցում,
 • Հաշվետիրոջը արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի և այլ տեղեկությունների տրամադրում:

Բանկի միջնորդությամբ Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ռեեստրավարման և պահառության ծառայությունների ՍԱԿԱԳՆԵՐԻՆ կարող եք ծանոթանալ այստեղ, իսկ Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունների միջնորդավորման կարգին՝ այստեղ:

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն իրականացնում է  ՀՀ պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում միջնորդի  հետևյալ ծառայություններ:

 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում;
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում;
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում:
 1. Հաճախորդի կողմից վճարումներ կատարելու պայմանները, եղանակները և ժամկետները
 2. Հաճախորդների հետ կապի իրականացման կարգը և ժամկետները
 3. Պայմանագրի գործողության ժամկետը և դադրեցման դեպքում հաճախորդի միջոցների վերադաձման կարգը
 4. Արժեթղթերի տեսակները, որոնցում կարող են ներդրվել հաճախորդի միջոցները
 5. Արժեթղթերի շուկայում գործարքներ կատարելիս ներդրողին առնչվող ռիսկեր
 6. Գործարքների իրականացման, պատվերների և հանձնարարականների ընդունման և կատարման ընթացակարգ
 7. Հաճախորդների հայտերի դասակարգումը
 8. Շահերի բախման կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականություն
 9. Մատուցվող ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
միջնորդությամբ 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման 
    
Repo-Arm-15122023.pdf    
Repo-EN-15122023.pdf    
Repo-Ru-15122023.pdfԹարմացված է` 15.12.2023, 11:33

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

Վերադառնալ նոր կայք